การดูแลรักษาเครื่อง

หน้าหลัก / การดูแลรักษาเครื่อง / ZENIUS

ZENIUS

Warranty

Print head
Warranty condition to respect
Cleaning cycles* respected
No impact on ceramic
Stt card returned with correct Pkn
Printing angle not modified
Remember to print the Stt card before the print head replacement
*The maximum number of inserted card between 2 cleaning cycles is

1200 on Zenius / Primacy

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้

Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านล่างหัวข้อ Basic Cleaning card