การดูแลรักษาเครื่อง

หน้าหลัก / การดูแลรักษาเครื่อง / PRIMACY

PRIMACY

Warranty

  • Print head
  • Warranty condition to respect
  • Cleaning cycles* respected
  • No impact on ceramic
  • Stt card returned with correct Pkn
  • Printing angle not modified
  • Remember to print the Stt card before the print head replacement

*The maximum number of inserted card between 2 cleaning cycles is
1200 on Zenius / Primacy

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้

Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านล่าง หัวข้อ Basic Cleaning card