การดูแลรักษาเครื่อง

หน้าหลัก / การดูแลรักษาเครื่อง / PEBBLE 4

PEBBLE 4

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้

Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านล่าง