การดูแลรักษาเครื่อง

หน้าหลัก / การดูแลรักษาเครื่อง / DUALYS 3

DUALYS 3

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้

Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านล่างหัวข้อ Basic Cleaning card

https://youtu.be/3pzd4WlQF_M

https://youtu.be/e8rTdEwKzWs

https://youtu.be/93j03y1nS_g