,

HOME / PRODUCTS / ,

Accessories (ริบบอน)

เมื่อหากจะพูดถึงอะไหล่สำหรับการใช้งาน

นอกจากในส่วนของเครื่องพิมพ์แล้ว เรายังมีการจัดจำหน่ายในส่วนของอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนใช้ เมื่อใช้งานจนครบกำหนดหรือหมดอายุแล้วอีกด้วย เช่น ริบบอน หรือผ้าหมึก สำหรับการเปลี่ยนใช้งาน เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งเรามี ริบบอน หมึกพิมพ์ ที่เป็นของแท้ ตรงรุ่นกับที่ท่านใช้งาน ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม ไม่ผิดเพี้ยน ไม่เกิดความเสียหายแก่งานพิมพ์