เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก PSI PR9

หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์ /

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก PSI PR9

Passbook Printer PSi รุ่น PR9 ระบบ DOT MATRIX 24 Pinสามารถพิมพ์เอกสารได้ทั้งในรูปแบบของ Passbook,กระดาษธรรมดา และกระดาษแบบ Multi Part Formและยังสามารถพิมพ์งานต่างๆได้ อาทิ ตั๋วโดยสาร, สมุดทะเบียนต่างๆ, เอกสารจำพวกพาสปอร์ต ซองจดหมายความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่ 400 CPS ตัวอักษรไทยคมชัด สวยงาม พิมพ์รหัสภาษาไทยได้ทั้งรหัส เกษตร และ สมอ.

COMING SOON

COMING SOON

COMING SOON