เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก OLIVETTI PR2PLUS

หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์ /

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก OLIVETTI PR2PLUS

Passbook Printer Olivetti รุ่น PR2PLUS สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา ความเร็วในการพิมพ์ 560 CPS ตัวอักษรไทยสวยงาม คมชัดควบคุมคุณภาพการผลิตโดยวิศวกรชาวอิตาลี!