เครื่องพิมพ์ Dot Matrix DP9524PRO

หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์ / ,

,

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix DP9524PRO

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง DP9524Dot Matrix 24 เข็มพิมพ์เครื่องพิมพ์ชนิดแนวราบ แคร่ยาวกึ่ง Heavy-Dutyใส่กระดาษได้ 10 ทิศทาง ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ประเภทแนวราบ ชนิด 24 เข็มพิมพ์

“DATAPRODUCTS” รุ่น DP9524Pro ประเภท Heavy Duty (หัวเข็มใหญ่ Ø 0.25 มม.)

 

1. ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ แบบร่างความเร็วสูง : 960 ตัวอักษรต่อวินาที ( ที่ 12 cpi)

แบบร่างความเร็วสูง : 800 ตัวอักษรต่อวินาที ( ที่ 10 cpi)

แบบคุณภาพละเอียด : 216 ตัวอักษรต่อวินาที ( ที่ 12 cpi)

2. มีทิศทางการเดินของกระดาษต่อเนื่องสูงที่สุดถึง 10 ทิศทาง

3. เป็นเครื่องพิมพ์แนวราบ (FLAT BED PRINTER) แคร่ยาว 136 คอลัมม์

4. มีฟังก์ชั่น APTC และ HCPP สำหรับการกำหนดการทำงานแบบอัตโนมัติ และกำหนดเอง ในการเลือกชนิดกระดาษ

และปรับความหนาของกระดาษโดยอัตโนมัติ(Auto Gap) ได้ตามต้องการง่ายต่อการใช้งาน

5. ความละเอียดสูงสุด 360 x 360 dpi ในการพิมพ์ Windows Mode

6. สามารถพิมพ์กระดาษสำเนาได้ 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา หรือ Mode High Impact mode ได้ 1 ต้นฉบับ + 8 สำเนา

7. สามารถรองรับกระดาษที่มีความหนาได้สูงสุดถึง 0.65 มิลลิเมตร(0.0256 นิ้ว)

8. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข็มพิมพ์ 0.25 มิลลิเมตร (ขนาดเท่ากับหัวเข็ม Line Printer)

9. สามารถเพิ่ม อุปกรณ์เสริม Tractor ด้านหน้า หรือ ด้านหลังได้ ,Small Paper Table ,Large Stacker ,Cut sheet feeder /

(Option)
10. สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ เป็น Fujitsu DPL24C PLUS , Epson ESC/P2 ,IBM XL24E

11. การเชื่อมต่อ แบบ Parallel IEEE1284 Nibble Mode , USB หรือต่อเชื่อมเป็นเครื่องพิมพ์ระบบเน็ทเวิร์ค(LAN Card)

ซื้อเพิ่มเติม

12. ความเร็วในการดึงกระดาษสูงสุด ( Form Feed) 12 นิ้วต่อวินาที

13. หน่วยความจำสำรองภายใน 128 KB

14. สามารถพิมพ์กระดาษได้หลายประเภท เช่น กระดาษต่อเนื่อง A3,A4 ,Cutsheet A3,A4 , ซองจดหมาย,

กระดาษแกรมหนา,เช็คStock Card, เป็นต้น

15. สามารถพิมพ์ Barcode ได้ 10 รหัส คือ Code 3 of 9 ,UPC Type A ,UPC Type A with Check Character , Coda bar

EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code128 และ QR code ได้

16. หน้าจอแสดงฟังก์ชั่นการทำงานแบบจอ LCD เพื่อบ่งบอกถึงสถานะของเครื่องพิมพ์

17. หัวพิมพ์มีความทนทาน อายุการใช้งานสูงสุด 500 ล้าน ตัวอักษร

18. อายุการใช้งานหมึกพิมพ์สูงสุด 18 ล้านตัวอักษร

19. ระดับเสียงเงียบ เพียง 55dBA (Sound proof cover) / 59 dBA

20. ได้รับมาตรฐานการผลิต จากทวีปยุโรป , อเมริกาเหนือ และเอเชีย แปซิฟิค

21. ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ประเภทแนวราบ ชนิด 24 เข็มพิมพ์

“DATAPRODUCTS” รุ่น DP9524Pro ประเภท Heavy Duty (หัวเข็มใหญ่ Ø 0.25 มม.)

 

1. ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ แบบร่างความเร็วสูง : 960 ตัวอักษรต่อวินาที ( ที่ 12 cpi)

แบบร่างความเร็วสูง : 800 ตัวอักษรต่อวินาที ( ที่ 10 cpi)

แบบคุณภาพละเอียด : 216 ตัวอักษรต่อวินาที ( ที่ 12 cpi)

2. มีทิศทางการเดินของกระดาษต่อเนื่องสูงที่สุดถึง 10 ทิศทาง

3. เป็นเครื่องพิมพ์แนวราบ (FLAT BED PRINTER) แคร่ยาว 136 คอลัมม์

4. มีฟังก์ชั่น APTC และ HCPP สำหรับการกำหนดการทำงานแบบอัตโนมัติ และกำหนดเอง ในการเลือกชนิดกระดาษ

และปรับความหนาของกระดาษโดยอัตโนมัติ(Auto Gap) ได้ตามต้องการง่ายต่อการใช้งาน

5. ความละเอียดสูงสุด 360 x 360 dpi ในการพิมพ์ Windows Mode

6. สามารถพิมพ์กระดาษสำเนาได้ 1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา หรือ Mode High Impact mode ได้ 1 ต้นฉบับ + 8 สำเนา

7. สามารถรองรับกระดาษที่มีความหนาได้สูงสุดถึง 0.65 มิลลิเมตร(0.0256 นิ้ว)

8. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข็มพิมพ์ 0.25 มิลลิเมตร (ขนาดเท่ากับหัวเข็ม Line Printer)

9. สามารถเพิ่ม อุปกรณ์เสริม Tractor ด้านหน้า หรือ ด้านหลังได้ ,Small Paper Table ,Large Stacker ,Cut sheet feeder /

(Option)
10. สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ เป็น Fujitsu DPL24C PLUS , Epson ESC/P2 ,IBM XL24E

11. การเชื่อมต่อ แบบ Parallel IEEE1284 Nibble Mode , USB หรือต่อเชื่อมเป็นเครื่องพิมพ์ระบบเน็ทเวิร์ค(LAN Card)

ซื้อเพิ่มเติม

12. ความเร็วในการดึงกระดาษสูงสุด ( Form Feed) 12 นิ้วต่อวินาที

13. หน่วยความจำสำรองภายใน 128 KB

14. สามารถพิมพ์กระดาษได้หลายประเภท เช่น กระดาษต่อเนื่อง A3,A4 ,Cutsheet A3,A4 , ซองจดหมาย,

กระดาษแกรมหนา,เช็คStock Card, เป็นต้น

15. สามารถพิมพ์ Barcode ได้ 10 รหัส คือ Code 3 of 9 ,UPC Type A ,UPC Type A with Check Character , Coda bar

EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code128 และ QR code ได้

16. หน้าจอแสดงฟังก์ชั่นการทำงานแบบจอ LCD เพื่อบ่งบอกถึงสถานะของเครื่องพิมพ์

17. หัวพิมพ์มีความทนทาน อายุการใช้งานสูงสุด 500 ล้าน ตัวอักษร

18. อายุการใช้งานหมึกพิมพ์สูงสุด 18 ล้านตัวอักษร

19. ระดับเสียงเงียบ เพียง 55dBA (Sound proof cover) / 59 dBA

20. ได้รับมาตรฐานการผลิต จากทวีปยุโรป , อเมริกาเหนือ และเอเชีย แปซิฟิค

21. ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

COMING SOON