เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก CITIC PB2a

หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์ /

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก CITIC PB2a

Passbook Printer “CITIC” รุ่น PB2a สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา ราคาย่อมเยา คุณภาพดี สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากธนาคาร สหกรณ์ Slip ต่างๆ Sticker เช็คธนาคาร ใบรับประกัน ฉลากยา ฯลฯ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์CITIC รุ่น PB2a เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (passbook )

 

ชนิด Dot Matrix 24 pin ที่มีความทนทานในการใช้งานสูง

– ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 660 ตัวอักษรต่อวินาที (10 cpi)

– พิมพ์แบบ 2 ทาง (Bi directional and logic seeking)

– หัวพิมพ์มีความทนทานสูง พิมพ์ได้ 600 ล้านตอกกระแทก

– สามารถพิมพ์ได้ทั้งสมุดแบงค์และกระดาษธรรมดาหลายขนาด

– ความหนาสูงสุดที่พิมพ์ได้ถึง 2.4 มม หรือ ต้นฉบับ1 + สำเนา 5 (1+ 5 copies)

– พิมพ์ได้ 94 คอลัมน์ที่ 10 DPI – ความเร็วในการปรับระยะ 0.3 วินาที (Alignment Speed)

– สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ได้หลายยี่ห้อ (Multi-Emulation Embedded) เช่น Olivetti PR40, PR50, PR54, PR2, PR2E /

IBM Proprinter II, X24,4722,4748/9068 / OKI/ EPSON / HPR4915/HITACHI /SHINKO

– สามารถอัพเกรด เฟิร์มแวร์และตารางตัวอักษรแบบออนไลน์ (Online upgrade firmware & Characters set) – อินเตอร์เฟส

มาตรฐาน (Standard Interface) Parallel, Serial (RS232) และ USB แบบ Auto Switching ซึ่งจะทำให้การแชร์เครื่องพิมพ์

กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องทำได้ง่าย

– สามารถเพิ่มอินเตอร์เฟสแบบ Serial ที่สองได้ (Option Interface)

– พิมพ์สมุด(Passbook)ได้ตั้งแต่ความกว้าง 110 – 241.3 มม และยาวตั้งแต่ 165-220 มม.

– พิมพ์แบบฟอร์ม (Voucher) ได้ตั้งแต่ความกว้าง 65 – 245 มม และยาวตั้งแต่ 70-297 มม.

– อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 10000 ชั่วโมง (MTBF)

– มีความสามารถในการพิมพ์งานในแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพิมพ์บาร์โค๊ดและสติ๊กเกอร์

– สามารถพิมพ์เช็คหรือกระดาษแข็งมากๆได้ดี โดยสามารถพิมพ์ตรงแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้อย่างแม่นยำ

– มีระบบการจัดการกระดาษแบบอัตโนมัติ เช่น ปรับการพิมพ์สำหรับความหนาของกระดาษอัตโนมัติ (Document thickness

adjustment), ปรับการเลื่อนกระดาษให้ตรงโดยอัตโนมัติ (Skew alignment) ตรวจสอบ ระยะขอบของกระดาษ อัตโนมัติ (Edge

detection) – เสียงในการพิมพ์น้อยกว่า 52 เดซิเบล (< 52 dB)

– พิมพ์งานแบบ Graphic ความเร็วไม่ตกเหมือน Dot Matrix ทั่วไป ผ้าหมึกพิมพ์ได้ 5 ล้านตัวอักษร/ตลับ

– สามารถปรับระยะหัวพิมพ์ให้เหมาะกับสำเนาเอกสารได้ (Head Adjustment)

– สามารถเพิ่มออฟชั่นตัวอ่านแถบแม่เหล็กได้ (M01: Magnetic reader device)

– อัตราการใช้พลังงาน 5.2 วัตต์ (Power Consumption) – น้ำหนักโดยประมาณ 9.5 กิโลกรัม

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ CITIC รุ่น PB2a

 

เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (passbook ) ชนิด Dot Matrix 24 pins ที่มีความทนทานในการใช้งานสูง

– ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 660 ตัวอักษรต่อวินาที ( 10 cpi )

– พิมพ์แบบ 2 ทาง ( Bi directional and logic seeking )

– หัวพิมพ์มีความทนทานสูง พิมพ์ได้ 600 ล้านตอกกระแทก

– สามารถพิมพ์ได้ทั้งสมุดแบงค์และกระดาษธรรมดาหลายขนาด

– ความหนาสูงสุดที่พิมพ์ได้ถึง 2.4 มม. หรือ ต้นฉบับ1 + สำเนา 5 ( 1+ 5 copies )

– พิมพ์ได้ 94 คอลัมน์ที่ 10 DPI

– ความเร็วในการปรับระยะ 0.3 วินาที ( Alignment Speed )

– สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ได้หลายยี่ห้อ ( Multi-Emulation Embedded) เช่น Olivetti PR40,PR50,PR54,

PR2,PR2E / IBM Proprinter II, X24,4722,4748/9068 / OKI/ EPSON / HPR4915/HITACHI /SHINKO

– อินเตอร์เฟสมาตรฐาน (Standard Interface) Parallel, Serial (RS232) และ USB แบบ Auto Switching ซึ่งจะทำให้การแชร์

เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องทำได้ง่าย

– พิมพ์สมุด( Passbook)ได้ตั้งแต่ความกว้าง 110 – 241.3 มม และยาวตั้งแต่ 165-220 มม

– พิมพ์แบบฟอร์ม( Voucher )ได้ตั้งแต่ความกว้าง 65 – 245 มม และยาวตั้งแต่ 70-297 มม

– อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 10000 ชั่วโมง ( MTBF )

– มีความสามารถในการพิมพ์งานในแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพิมพ์บาร์โค๊ดและสติ๊กเกอร์

– สามารถพิมพ์เช็คหรือกระดาษแข็งมากๆได้ดี โดยสามารถพิมพ์ตรงแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้อย่างแม่นยำ

– มีระบบการจัดการกระดาษแบบอัตโนมัติ เช่น ปรับการพิมพ์สำหรับความหนาของกระดาษอัตโนมัติ

( document thicknessadjustment), ปรับการเลื่อนกระดาษให้ตรงโดยอัตโนมัติ (skew alignment)

ตรวจสอบระยะขอบของกระดาษอัตโนมัติ (edge detection)

– เสียงในการพิมพ์น้อยกว่า 52 เดซิเบล (< 52 dB)

– พิมพ์งานแบบ Graphic ความเร็วไม่ตกเหมือน Dot Matrix ทั่วไป ผ้าหมึกพิมพ์ได้ 5 ล้านตัวอักษร/ตลับ

– สามารถปรับระยะหัวพิมพ์ให้เหมาะกับสำเนาเอกสารได้ (Head Adjustment)

– อัตราการใช้พลังงาน 5.2 วัตต์ (Power Consumption)

– น้ำหนักโดยประมาณ 9.5 กิโลกรัม

COMING SOON