สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

Badge Holder With Sliding Closing Feature For 1 or 2 Cards

บัตรเปล่า

ชุดทำความสะอาด เครื่องพิมพ์บัตร

Clear Polycarbonate Badge Holder For One Card

Convention Badge With Metal Croco-Clip And Safety Needle

คลิปติดบัตร (Metal Clips)

Metal Reel

ซองใส่บัตรแบบ Open Badge Holder

บัตรเปล่า PVC

Olivetti Smart Banking Kiosk

Interactive Whiteboard กระดานจอภาพอัจฉริยะ

DP-9000EN Dot Matrix Printer

Badgy 200

เครื่องตรวจและนับธนบัตร Bill Counter LD-2600 Banknote Counter

Xinda HL-550 Multi-Currency Detector

Folktronic -Sanitizer Cabinet 60L ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Avansia

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Primacy LCD

Avansia Lamination

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Primacy Lamination

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Zenius

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Access

Kiosk – KM500B / KM2000B

Plastic Reel With Reinforced Strap

บัตรแสดงป้ายราคา Price Tag Card

CARDPRESSO ซอฟแวร์

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix DP9524PRO

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix รุ่น DP9324PRO

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก OLIVETTI PR2PLUS

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก MB-2 ADF

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก OLIVETTI MB2

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก PSI PR9

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก CITIC PB2a

CLM – Card Lamination Module

เครื่องพิมพ์บัตร Badgy 200