HOME / PRODUCTS /

Passbook Printer (เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)

Professional Hi-Tech Supplies นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer)

ยี่ห้อ Olivetti รุ่น PR2PLUS, MB2 ยี่ห้อ CITIC รุ่น PB2a และยี่ห้อ PSI รุ่น PR9 ซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน หรือสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนั้นเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) นี้ยังสามารถดำเนินการพิมพ์สิ่งอื่นๆได้ด้วย เช่น สลิปเงินเดือน สติ๊กเกอร์ พิมพ์เช็คธนาคาร ฉลากยา ซึ่งความเร็วในการพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละรุ่น หากลูกค้ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝากสามารถติดต่อกับทางบริษัท เพื่อปรึกษาการใช้งานได้