เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝากธนาคาร (Passbook Printer)

Professional Hi-Tech Supplies นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) ยี่ห้อ Olivetti รุ่น PR2PLUS, MB2 ยี่ห้อ CITIC รุ่น PB2a และยี่ห้อ PSI รุ่น PR9 ซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน หรือสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนั้นเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) นี้ยังสามารถดำเนินการพิมพ์สิ่งอื่นๆได้ด้วย เช่น สลิปเงินเดือน สติ๊กเกอร์ พิมพ์เช็คธนาคาร ฉลากยา ซึ่งความเร็วในการพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละรุ่น หากลูกค้ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝากสามารถติดต่อกับทางบริษัท เพื่อปรึกษาการใช้งานได้

PSI PR9

Passbook Printer PSi รุ่น PR9 ระบบ DOT MATRIX 24 Pin

สามารถพิมพ์เอกสารได้ทั้งในรูปแบบของ Passbook,กระดาษธรรมดา และกระดาษแบบ Multi Part Form

และยังสามารถพิมพ์งานต่างๆได้ อาทิ ตั๋วโดยสาร, สมุดทะเบียนต่างๆ, เอกสารจำพวกพาสปอร์ต ซองจดหมาย

ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่ 400 CPS ตัวอักษรไทยคมชัด สวยงาม พิมพ์รหัสภาษาไทยได้ทั้งรหัส เกษตร และ สมอ.

 

 

citic pb2a

 

Passbook Printer "CITIC" รุ่น PB2a

สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker
เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา
ราคาย่อมเยา คุณภาพดี
สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากธนาคาร สหกรณ์
Slip ต่างๆ Sticker เช็คธนาคาร ใบรับประกัน
ฉลากยา ฯลฯ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก

mb2

Update book Printer Olivetti รุ่น MB2

สแกนภาพ สี และ ขาวดำได้ หน้า/หลัง ขนาดสูงสุด A4

อ่านและเขียนแถบแม่เหล็กได้

สามารถอ่าน Barcode และ อ่านอักษรบนเช็ค MICR

หรือลายเซ็นต์บนเช็ค

pr2plusN

Passbook Printer Olivetti รุ่น PR2PLUS

สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker
เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา
ความเร็วในการพิมพ์ 560 CPS
ตัวอักษรไทยสวยงาม คมชัด
ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยวิศวกรชาวอิตาลี!